Oświetlenie obiektów sportowych - wymagania i przepisy

Prawidłowo funkcjonujący system oświetleniowy umożliwia uprawianie sportu oraz oglądanie imprez sportowych organizowanych w godzinach wieczornych, zarówno w telewizji, jak i na stadionie lub hali widowiskowej. Ponadto, dobre oświetlenie obiektów sportowych chroni również wzrok.

Przepisy dotyczące oświetlenia

Jeśli masz w planach projektowania oświetlenia dla obiektu sportowego, to musisz wiedzieć, że istnieją normy i przepisy, których należy przestrzegać. Norma oświetlenia obiektów sportowych na terenie Polski to PN-EN 12193. Są w niej określone minimalne wymagania, których spełnienie jest konieczne dla dobrego samopoczucia zawodników, sędziów oraz widzów, a także wymagania dotyczące projektowanych systemów oświetleniowych mających zastosowanie w obiektach sportowych, w których są rozgrywane najbardziej popularne w Europie konkurencje sportowe. Do obiektów sportowych zalicza się zarówno tereny zlokalizowane wewnątrz budynków, jak i te zewnętrzne. We wspomnianej wcześniej normie podane zostały minimalne wymagania w zakresie: natężenia oświetlenia, równomierności, luminancji, stosowania opraw oświetleniowych oraz właściwego rozmieszczenia. Ponadto, uwzględnione zostały zasady projektowania instalacji oświetleniowych na terenie obiektów sportowych, a także sposoby kontroli i konserwacji wykonany instalacji.

Wymagania oświetleniowe dla hali sportowej

Obecnie bardzo często korzysta się oświetlenia LED obiektów sportowych, jednak nadal muszą one spełniać wymagania w zależności od kategorii. Wyróżnia się kilka klas oświetlenia, uzależnionych od charakteru rozgrywek. Można bowiem wyróżnić: rozgrywki na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalne, lokalne, treningowe oraz rekreacyjne. Zgodnie z wymogami normy PN EN 12193 stosowane są trzy klasy oświetleniowe:

  • Klasa I obejmuje rozgrywki na poziomie międzynarodowym i krajowym, gdzie liczba obserwatorów jest wysoka, a odległości od obserwowanego do pola gry jest duża. Warunki takie wymagają stworzenia bardzo dobrego oświetlenia.
  • Klasa II obejmuje rozgrywki średniego szczebla, nadal wymagane jest stworzenie dobrych warunków oświetleniowych, jednak nie muszą być one tak wysokie jak w klasie I.
  • Klasa III obejmuje rozrywki niskiego szczebla, czyli treningi, mecze towarzyskie i rekreacyjne wykorzystanie obiektu. Ta klasa wymaga zapewnienia oświetlenia na poziomie podstawowym.

Projektowanie oświetlenia obiektów sportowych

Największe obiekty sportowe projektowane są przez renomowane biura projektowe, jednak mniejsze projekty zlecane są małym i średnim przedsiębiorstwom. Niektóre firmy, np. Luxmat oferują nie tylko wykonanie oświetlenia od podstaw, ale także jego modernizację. Ich specjalność to: oświetlenie obiektów sportowych LED, oświetlenia miejskie i sklepowe, oświetlenia hal magazynowych, przemysłowych i produkcyjnych, a także oświetlenie biur i parkingów. Najlepsze z nich powinno mieć efekt zbliżony do naturalnego i oddawać idealnie całą kolorystykę. Rozwiązanie takie jest możliwe dlatego, że czołowi producenci na świecie produkują źródła światła o temperaturze barwowej światła dziennego, a także jasne i mocne lampy LED. Na przykład firma Luxmat ma w swojej ofercie lampy LED z barwą oddającą wiernie kolorystykę oświetlonych przedmiotów i terenu. System oświetleniowy wysokiej klasy zapewnia także dobrą widoczność reklam, które są nieodłącznym elementem wielu imprez sportowych, gdyż promują one sponsorów tych widowisk. Można zatem stwierdzić, że telewizja poniekąd wymusza na organizatorach widowisk sportowych zainstalowanie wysokiej jakości systemu oświetleniowego, ze względu na to, że sponsorzy i reklamodawcy zainwestowali w dane wydarzenie sportowe duże środki finansowe i chcą, aby reklama z logiem ich firmy była dobrze widoczna. Ponadto, dobrze funkcjonujące oświetlenie ma wpływ na podniesienie rangi meczu piłkarskiego lub innej imprezy sportowej, ponieważ wówczas wszystko wygląda dużo lepiej, a dla widzów siedzących przed telewizorem dużo realniej.