firma

Ubezpieczenie członków zarządu spółki - co to? Co ono obejmuje?

Każde, działające na dużą skalę przedsiębiorstwo wykupuje różnego rodzaju polisy – na przykład ubezpieczenie należności czy towarów. Z drugiej strony warto pomyśleć także o polisie dla członków zarządu, która może chronić w sposób materialny przed skutkami podejmowanych decyzji. Czym jest ubezpieczenie członków zarządu, ile kosztuje i co gwarantuje?

Duża odpowiedzialność, duże ryzyko

Każdy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za działania, jakie podejmuje spółka. W prawie mówi się głównie o odpowiedzialności cywilnej, bowiem ta finansowa jest w pewien sposób ograniczona. Z drugiej strony istnieją też zapisy, które pozwalają owo ograniczenie obejść, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo znajduje się na granicy wypłacalności. Członkowie zarządu spółki to nie tylko jej właściciele – bardzo często jest to również dyrektor do spraw marketingu, główny księgowy, osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg produkcji czy dyrektor handlowy. Pracownicy ci również ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Choć ich wynagrodzenie jest wyższe, to ryzyko zawodowe znacznie wzrasta. Wystarczy bowiem jedna, nieodpowiednia decyzja, której skutki mogą okazać się przykre nie tylko dla samej firmy, ale również dla osób z nią współpracujących.

Dlatego też dobrym rozwiązaniem okazuje się ubezpieczenie dla członków zarządu, dzięki któremu – w razie potrzeby – zostanie wypłacone odszkodowanie bądź pokryte koszty, które będzie musiała ponieść konkretna osoba bądź spółka. Ubezpieczenie członków zarządu stanowi ochronę wszystkich osób, dla których zostanie wykupiona polisa. Chroni ono między innymi przed błędami, jakie mogą zostać popełnione wskutek podejmowania nieracjonalnych decyzji gospodarczych. Co więcej, ubezpieczyciel nie dochodzi, czy ubezpieczony miał świadomość, jakie skutki może wywołać jego decyzja, czy też nie. Wypłata odszkodowania następuje niemal automatycznie. Ubezpieczony może też liczyć na odpowiednią ochronę w razie, gdyby za swoje decyzje musiał odpowiadać przed organami ścigania. W takiej sytuacji zostanie mu zapewniona pomoc prawnika, który będzie go reprezentował przed sądem.

Ile kosztuje ubezpieczenie członków zarządu?

Ubezpieczenie członków zarządu spółki z o.o. wykupuje się raz w roku, natomiast składka płatna jest jednorazowo bądź w ratach. Co ważne, ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęci nie tylko członkowie zarządu, ale również ich rodziny. Jak się okazuje, wielu ubezpieczycieli dopuszcza objęcie ochroną także osób, które zajmują w firmie wysokie stanowiska, lecz nie są jednocześnie członkami zarządu. Mowa tutaj na przykład o dyrektorze finansowym czy handlowym, który niekoniecznie musi zasiadać w zarządzie, a jednak jego decyzje mają niemały wpływ na to, jak będzie funkcjonować spółka.

Ile kosztuje ubezpieczenie członka zarządu? Cena może być różna. Otóż każde towarzystwo ubezpieczeniowe prezentuje nieco inną ofertę, a wysokość składki zależy głównie od liczby osób, które będą podlegać ubezpieczeniu. Bardzo istotny jest także sam zakres ochrony ubezpieczeniowej. Im większy, tym składka będzie wyższa, lecz zarazem wyższe świadczenia zostaną wypłacone w momencie, gdy dojdzie do zaniedbań związanych z zarządzaniem spółką. Na ogół wysokość składki ubezpieczenia dla członków zarządu waha się w przedziale od 1000 do nawet kilku tysięcy złotych.

Co istotne, interpretacje urzędów skarbowych mówią, że składka ta nie powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu spółki, ponieważ ubezpieczenie zapewnia ochronę osobistą. Z drugiej jednak strony nie ma przeszkód, aby to właśnie spółka za własne środki wykupiła polisę dla członków zarządu. Warto ją posiadać, nawet jeśli w danym czasie firma nie przeprowadza transakcji handlowych na dużą skalę. Polisa ta pozwala bowiem czuć się bezpiecznie i wykonywać swoje zadania w najefektywniejszy sposób, nie myśląc o ewentualnej odpowiedzialności finansowej, jaką będzie trzeba ponieść. Jest to bardzo istotne w kontekście rozwijających się spółek, które chcą zdobywać nowe rynki.