medycyna alternatywna

Co to jest totalna biologia?

Totalna biologia to niezwykle popularna w ostatnich latach koncepcja, która postuluje, że wszystkie choroby można wyleczyć dzięki myśli i woli indywidualnej jednostki. W celu uzdrowienia organizmu wystarczy usunąć schorzenia duszy. Czy to prawda? Co należy wiedzieć o tej koncepcji? W tym artykule dowiesz się, czym jest totalna biologia, jakie są jej zasady oraz poznasz jej historię.

Koncepcja Totalnej biologii – co to jest?

Koncepcja Totalnej biologii istot żywych jest koncepcją opracowaną przez dr. Claude’a Sabbaha. Opiera się na prestiżowych badaniach dr. Ryke’a Geerda Hamera, który współpracował przez lata z Sabbahem. Koncepcja wyszczególnia ludzkie choroby i to, jakie zachowania wpływają na ich rozwój, wychodząc poza prostą symptomatologię. Łączy wiedzę z kilku dyscyplin naukowych, będąc poprzedzoną wieloletnimi obserwacjami na ludziach, zwierzętach oraz roślinach.

Totalna biologia opiera się więc na założeniu, że wszystkie choroby bez wyjątku są spowodowane niemożliwym do opanowania traumatycznym konfliktem psychicznym, swoistym „przeciążeniem”. Każdy rodzaj konfliktu czy emocji oddziaływałby na określony obszar mózgu aż do pozostawienia tam silnego odcisku fizjologicznego, co automatycznie wpływałoby na narząd połączony z tym obszarem. W rezultacie różne objawy fizyczne, jak ból, gorączka, paraliż itp. uważane są za oznaki organizmu, który przede wszystkim dąży do przetrwania.

Psychiczny stres jest zatem prekursorem fizycznych dolegliwości, czyli chorób. Jeśli organizm może poradzić sobie ze stresem na podłożu psychicznym, wiadomość o chorobie wysyłana przez mózg zanika, a ciało powraca do pierwotnego stanu. Zgodnie z tą teorią każda osoba na świecie jest „uleczalna”, a chorzy to tak naprawdę tymczasowo niezdolni do dostępu do swoich osobistych zdolności samoleczniczych.

Zasady Totalnej biologii – co należy o nich wiedzieć?

Skoro wiesz już, co to jest Totalna biologia, jakie są jej główne zasady? Według dr. Hamera, który przeprowadzał swoje własne badania w ramach opracowania tego terminu, istnieje pięć „praw” zapisanych w kodzie genetycznym każdego żywego organizmu – rośliny, zwierzęcia czy człowieka:

  • I Prawo – „żelazne prawo”, które mówi, że szok emocjonalny działa jak wyzwalacz, ponieważ triada emocja-mózg-ciało jest biologiczne zaprogramowana na przetrwanie. Zakłócenie neuronów określonego obszaru powoduje, że choroba ma na celu uchronić organizm przed prawdopodobną śmiercią. Należy jednak wspomnieć, że mózg nie rozróżnia stresu rzeczywistego od symbolicznego. Przez to każdy może wywołać reakcję biologiczną;
  • II, III, IV Prawa – odnoszą się do mechanizmów biologicznych, dzięki którym choroba jest tworzona, a następnie rozwiązywana;
  • V Prawo – tzw. prawo kwintesencji postulujące, że to, co nazywamy „chorobą”, jest w rzeczywistości częścią dobrze ugruntowanego programu biologicznego, zapewnionego przez naturę w celu przezwyciężenia niesprzyjających okoliczności (np. zagrożenia).

Ogólny wniosek zakłada więc, że choroba zawsze ma znaczenie, jest użyteczna, a nawet niezbędna w procesie przeżycia organizmu żywego. Co więcej, to, co powoduje, że zdarzenie wyzwala reakcję biologiczną, ma ogromny związek z indywidualnym psychicznym doświadczeniem (dewaluacją, niechęcią, oporem itp.).

Przykładem może być utrata pracy, która jest w stanie wywołać stres powodujący intensywną reakcję przetrwania: chorobę „ratującą”. Z drugiej strony, w innych okolicznościach, ta sama utrata pracy może być raczej traktowana jako okazja do zmiany, niepowodująca nadmiernego stresu, a więc i choroby.

Totalna Biologia – co to daje?

Na całym świecie znajdują się specjaliści łączący zalety Totalnej biologii z podstawowymi kompetencjami medycznymi – np. tymi z zakresu psychoterapii lub osteopatii. Dzięki temu sesje przebiegające w ramach leczenia metodami zgodnymi z tą koncepcją są w stanie przyspieszyć proces leczenia traumy odpowiadającej za aktualny stan danej osoby.

Odpowiednio przygotowany konsultant Totalnej biologii jest w stanie za pomocą właściwych pytań znaleźć przyczynę konkretnych reakcji fizjologicznych organizmu w związku z wewnętrznym konfliktem emocjonalnym. To umożliwia rozpoczęcie pracy nad redukcją stresu, która przełoży się na szybkie przywrócenie zdrowia.