uprawy

Co to są fungicydy?

Środki ochrony roślin pozwalają uzyskać dorodne plony, zwalczają niebezpieczne patogeny, jakimi są grzyby i bakterie, pomagają ograniczać ilość chwastów w uprawach oraz chronią przed inwazją szkodników. W dzisiejszym świecie uprawa roślin bez dedykowanych preparatów jest bardzo trudna, często niemożliwa oraz kosztowna. Wśród preparatów stosowanych w rolnictwie i w ogrodnictwie wyróżnia się fungicydy. Z artykułu dowiesz się, co to są fungicydy i kiedy je stosować.

Fungicydy - co to jest i po co je stosować?

Zadaniem substancji chemicznej, którą jest fungicyd, jest hamowanie funkcji życiowych mikroorganizmów takich jak grzyby. Królestwo grzybów jest różnorodne, to nie tylko znane z lasów i ze sklepów grzyby kapeluszowe, ale to również niewidoczne gołym okiem organizmy, które mogą być bardzo niebezpieczne. Wiele gatunków grzybów atakuje rośliny, doprowadzając do powstawania chorób, co w konsekwencji przyczynia się do zasychania roślin lub pogarsza ich wygląd i jakość plonu.

Choroby grzybowe dotykają rośliny na całym świecie, w monokulturach, czyli na jednorodnych polach uprawnych, stają się bardzo niebezpieczne, mogą całkowicie zniszczyć Twój plon, często są również niebezpieczne dla człowieka. Aby zadbać o zdrowie i odporność roślin stosuje się różne zabiegi agrotechniczne, niekiedy jednak zachodzi konieczność zastosowania fungicydu - co to jest fungicyd? To nic innego jest środek chemiczny, który blokuje metabolizm grzybów.

Na jakiej zasadzie działają fungicydy?

Wiesz już, co to są fungicydy, ale jak one działają na grzyby? Mechanizmy działania środków ochrony roślin są różne, co jest bardzo pozytywnym aspektem w ochronie roślin, a dlaczego? Pozwala to na dywersyfikację oraz na rotowanie środkami, co jest kluczowe dla rolników i ogrodników. Fungicydy zakłócają procesy oddychania komórkowego, mogą hamować metabolizm mikroorganizmów np. poprzez blokowanie syntezy białek. Nowoczesne fungicydy przyczyniają się też do zwiększania odporności roślin, przez co radzą sobie one lepiej z atakiem patogenów.

Sposób działania danego środka opiera się na substancji czynnej, która stanowi główny składnik preparatu. Ważne znaczenie w ochronie roślin ma właściwe zaaplikowanie preparatu oraz termin jego zastosowania. Fungicydy dzieli się również pod względem sposobu działania. Wyróżnia się tutaj substancje aktywne, które działają powierzchniowo oraz układowo i wgłębnie. Powierzchniowe, czyli kontaktowe działanie polega na zwalczaniu grzybów z powierzchni roślin. W układowych preparatach substancje chemiczne przedostają się do soków rośliny, tam krążą i zwalczają strzępki grzybów.

Jakie choroby zwalcza się za pomocą fungicydów?

Wiedza o tym, co to jest fungicyd oraz znajomość sposobu jego działania pozwala na skuteczną ochronę upraw przed chorobami grzybowymi. Preparaty chemiczne są niezastąpione w uprawach roślin rolniczych, użytkowych oraz ozdobnych. Stosuje się je w uprawach konwencjonalnych oraz pod osłonami. Prawidłowe zastosowanie fungicydu oraz przestrzeganie okresu karencji pozwala na uzyskanie zdrowych i bezpiecznych plonów.

Za pomocą środków ochrony roślin można zredukować nasilenie niektórych, groźnych chorób lub całkowicie je wyeliminować. Fungicydy pomogą Ci w walce z szarą pleśnią, z mączniakiem prawdziwym i rzekomym na roślinach ozdobnych i użytkowych. To też doskonały sposób na zredukowanie rdzy i wielu chorób rozwijających się w glebie - np. fytoftoroza, fuzarioza.

Jak używać fungicydów w bezpieczny sposób?

Do każdego środka ochrony roślin dołączona jest ulotka, w której znajduje się instrukcja stosowania preparatu, okres karencji oraz wszystkie środki ostrożności. Musisz zadbać również o ochronę skóry i ubrania. Do zabiegów używa się spryskiwaczy ręcznych, które powinny być sprawne i czyste. Całość przyrządzonej cieczy roboczej musisz użyć podczas jednego zabiegu.

Przed przystąpieniem do oprysków warto sprawdzić prognozę pogody, ponieważ bezpośrednio przed wystąpieniem opadów nie powinno się przeprowadzać zabiegów. W sezonie powinno się stosować rotację środków ochronny roślin, aby nie doszło do wytworzenia się odporności u grzybów, która jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym dla rolników i plantatorów.