5 zalet pianobetonu

Pianobeton to rodzaj wylewanego lekkiego betonu komórkowego, w którym podczas spieniania tworzą się pory powietrza stanowiące od 20% do ponad 80% jego objętości. Pianobeton ma znacznie mniejszą gęstość od betonu tradycyjnego (przeważnie 300 -1000 kg/m³).

Jak się produkuje pianobeton?

Do produkcji pianobetonu wykorzystuje się cement, wodę, drobne frakcje kruszyw (np. popioły, pyły, drobnoziarnisty piasek) lub wypełniacze syntetyczne oraz środek pianotwórczy, pompowany pod ciśnieniem, który tworzy w betonowej masie pęcherzyki powietrza. Pianobeton przeważnie produkowany jest wprost na miejscu budowy. Gotowy zaczyn betonowy przywożony jest w betonomieszarkach z lokalnej betoniarni. Specjalne maszyny wyposażone w agregaty pianotwórcze nasycają betonową masę pianą i pompują płynny pianobeton wężami do miejsca jego zastosowania. Wylewany szczelnie wypełnia zagłębienia i spoiny, doskonale łączy się z różnymi rodzajami podłoża i po zastygnięciu tworzy sztywną i wytrzymałą poziomą powierzchnię.

Główne zalety pianobetonu

Pianobeton, jak każdy materiał budowlany ma swoje zalety i wady. Analizując właściwości, warto zwrócić uwagę na podstawowe zalety, decydujące o możliwościach jego wykorzystania.

Mała gęstość

Dzięki porowatej strukturze pianobeton charakteryzuje się małą gęstością i mniejszym ciężarem właściwym niż beton tradycyjny. Pozwala to na zmniejszenie ciężaru konstrukcji. Dzięki temu stosuje się go do wykonywania i wzmacniania konstrukcji stropów i stropodachów. Zastosowanie pianobetonu do wznoszenia budynków na gruncie o małej nośności zmniejsza ryzyko pękania ścian wskutek osiadania budynku. W terenach grząskich i podmokłych zaizolowany przed przesiąkaniem pianobeton może służyć do wykonywania lekkich ław fundamentowych.

Dobra izolacyjność termiczna i akustyczna oraz ogniotrwałość

Pory powietrza wewnątrz pianobetonu sprawiają, że materiał ten ma wysoki wskaźnik izolacyjności termicznej i akustycznej (im mniejsza gęstość, tym lepsza izolacyjność) oraz małą rozszerzalność (nie wymaga więc dylatacji). Te zalety pianobetonu można wykorzystać, zmniejszając grubość warstwy izolacyjnej przegród zewnętrznych budynku, a nawet stosując go zamiast styropianu. Można w ten sposób ograniczyć grubość ścian zewnętrznych i zwiększyć powierzchnię użytkową przy tej samej powierzchni zabudowy. Dzięki wysokiej izolacyjności termicznej pianobeton cieszy się opinią materiału ekologicznego, zmniejszającego ilość energii potrzebnej na ogrzanie budynku. Z tworzywa z powodzeniem można wykonywać balkony i tarasy, które są szczególnie narażone na czynniki atmosferyczne i różnice temperatur. Pianobeton charakteryzuje się też wysoką klasą ognioodporności i odpornością na przemarzanie.

Płynna konsystencja

Pianobeton aplikowany jest w postaci półpłynnej. Dzięki temu łatwo i szczelnie wypełnia wszystkie zagłębienia, dobrze przywiera do podłoża i sam się poziomuje. Nie trzeba go docinać i dopasowywać do istniejących elementów konstrukcyjnych. Pianobeton nie ulega wypłukiwaniu i może skutecznie wypełniać puste przestwory pod ziemią, zapobiegając zapadaniu się budynków, ulic i placów. Może być stosowany do stabilizacji gruntu, zwłaszcza tam, gdzie jest on narażony na erozję wodną. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie https://www.pianobeton.pl.

Wytrzymałość pianobetonu na ściskanie

W stosunku do innych materiałów budowlanych pianobeton wykazuje dużą odporność na ściskanie. Te zalety sprawiają, że może być wykorzystany jako podbudowa pod wylewki i posadzki zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i produkcyjno-usługowych. Pianobeton izoluje termicznie, wyrównuje podłoże oraz stabilizuje i chroni przed mechanicznym uszkodzeniem elementy instalacji i może być korzystną alternatywą dla kruchych płyt styropianowych. Pianobeton jest też doskonałą podbudową pod nawierzchnie z kostki betonowej.

Łatwość i szybkość wykonania

Technologia produkcji pianobetonu jest prosta i łatwa w użyciu. Systemy węży mogą dostarczyć budulec nawet na odległość około pół kilometra od urządzeń, które go produkują i bez większych problemów wypompować go na wysokość dziesiątego piętra. Nowoczesne agregaty do produkcji pianobetony są w stanie wyprodukować 25-50 m³ na godzinę. Półpłynna masa może być łatwo i szybko ułożona, wyrównana i zagęszczona. Wszystko to sprzyja skróceniu cyklu budowy i zmniejszeniu kosztów. W dodatku zapłacimy tylko za tyle pianobetonu, ile zostanie wykorzystane.

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest z pewnością także jego cena. Pianobeton znany jest już od dziesięcioleci, ale dopiero postęp technologiczny ostatnich lat spowodował szybki wzrost zainteresowania tym materiałem, który można łatwo i szybko dostarczyć na plac budowy, a ma bardzo szerokie możliwości zastosowania.