komputer

Uzależnienie od gier komputerowych - jak z nim walczyć?

Dostęp do komputera oraz internetu umożliwia codzienną komunikację w najróżniejszych zakątkach świata, poszerzanie swojej wiedzy w każdej dziedzinie, a także możliwość zapoznania się między innymi z dziełami kinematografii, sztuki malarskiej i architektonicznej. Naturalnie jest to też sposób na zapewnienie sobie rozrywki, którą stanowią np. gry komputerowe.

Uzależnienie od gier komputerowych - jak rozpoznać?

Użytkowanie komputera w ramach sporadycznego odstresowania się, komunikacji z innymi oraz atrakcyjnie spędzonego czasu mogą:
 • znacznie usprawnić funkcjonowanie poznawcze człowieka,
 • poprawić uwagę,
 • wpłynąć pozytywnie na pamięć,
 • wspierać koncentrację,
 • usprawnić szybkość reagowania na bodźce,
 • rozwijać funkcje wzrokowo-przestrzenne.
Problem pojawia się w momencie, gdy gry komputerowe nie stanowią jedynie chwilowej odskoczni od obowiązków dnia codziennego, a stają się koniecznością, elementem, bez którego człowiek nie potrafi poprawnie funkcjonować oraz odnaleźć się w rzeczywistości. Niepokojącymi objawami, jakie powinny skierować podejrzenia na tory związane z uzależnieniem od gier komputerowych, są:
 • zaniedbywanie obowiązków domowych, szkolnych lub zawodowych,
 • odczuwanie wzmożonej potrzeby grania,
 • niemożność zaprzestania grania nawet wtedy, gdy wyznaczone zostały określone ramy czasowe na tę czynność,
 • uczucie poddenerwowania, złości, frustracji lub agresja, gdy jednostka nie ma dostępu do gier,
 • odsuwanie się od znajomych i bliskich,
 • porzucanie dawnych zainteresowań na rzecz gier,
 • niepodejmowanie innych dodatkowych czynności, skupianie się jedynie na świecie wirtualnym,
 • brak możliwości zauważenia, że czas spędzony na graniu jest zbyt długi.
Warto w tym miejscu wspomnieć również, iż uzależnienie od gier komputerowych nie dotyczy jedynie osób młodych. Coraz częściej obserwuje się występowanie tego problemu wśród dorosłych.

Uzależnienie od gier komputerowych - co robić?

Gdy zauważymy objawy uzależnienia u kogoś bliskiego, warto podjąć z nią rozmowę na ten temat. Powinna ona jednak mieć na celu wybadanie, czy druga osoba dostrzega problem z nadużywaniem gier komputerowych. Duży nacisk należy położyć również na dowiedzenie się, czy granie nie jest sposobem, na poradzenie sobie z trudnościami występującymi w innych obszarach życia jak np. środowisko szkolne.

Jak pokonać uzależnienie od gier komputerowych?

Uzależnienie od gier komputerowych jest możliwe do pokonania. Niejednokrotnie wymaga ono jednak wytężonej pracy zarówno osoby chorej, jak i osób bliskich. Rodzice zaniepokojeni stanem dziecka mogą udać się do pedagoga szkolnego lub poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu porozmawiania ze specjalistą na ten temat. Cenne wskazówki uzyskane w ten sposób mogą pomóc we wprowadzeniu w domu np. określonego czasu na gry komputerowe i usprawnieniu komunikacji z dzieckiem tak, by nie dochodziło do aktów złości, a wypracowane zostało obopólne zrozumienie.

Jak leczyć uzależnienie od gier komputerowych?

Jeżeli uzależnienie od gier komputerowych jest elementem nie do przełamania, a rodzicom brak już zasobów do uporania się z problemem w warunkach domowych na drodze rozmowy warto skorzystać z pomocy terapeuty. Bardzo korzystnym jest wybór specjalisty w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, która odnosi bardzo dobre rezultaty w obrębie uzależnień. Pacjent ma za zadanie wypracować z terapeutą bardziej funkcjonalny model swojego zachowania, poznanie siebie i swoich emocji, uzyskanie wglądu w negatywne skutki własnych działań oraz opracowanie środków zaradczych.

Uzależnienie od gier komputerowych jak z tym walczyć?

Gry komputerowe są bardzo popularne wśród młodzieży, co rzutuje na najwyższy wskaźnik poziomu nadużywania tego medium wśród tej grupy. Warto wprowadzać w środowiskach szkolnych profilaktykę, która dotyczy skutków uzależnienia od gier komputerowych, oznak przekraczania granicy między normatywnym graniem a takim, które posiada cechy uzależnienia. Bardzo istotnym jest, by przekazać młodzieży, gdzie może szukać pomocy, gdy zaobserwuje u siebie lub u osoby bliskiej cechy psychopatologii.