recykling

Dlaczego recykling jest tak ważny?

W obliczu wielu wyzwań środowiskowych, przed którymi stoi Ziemia, rozwiązania muszą pochodzić nie tylko z najwyższych szczebli władzy i zarządzania, ale także z codziennego życia ludzi, którzy zamieszkują tę planetę. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych obecnie praktyk jest recykling, który zasadniczo polega na sortowaniu odpadów i pozostałości. Miliony ludzi są świadome znaczenia recyklingu i stał się on już jednym z ich nawyków: jest praktykowany codziennie w różnych obszarach, sektorach czy kręgach. Jednocześnie istnieje znaczna ilość informacji na ten temat, co znajduje odzwierciedlenie w kampaniach reklamowych, programach instytucjonalnych, inicjatywach edukacyjnych i wielu innych zasobach, które podkreślają znaczenie recyklingu. Im wcześniej zostanie zaszczepiony nawyk recyklingu, tym lepsze będą efekty.

Dlaczego recykling jest tak ważny?

Nie wystarczy jednak tylko posortować odpadów i wyrzucić ich do kosza. Muszą temu towarzyszyć elementy edukacyjne, podkreślające praktyczne korzyści płynące z recyklingu w naszym życiu. Recykling to indywidualna praktyka, która jednak przyjęta przez miliony ludzi jednocześnie, może przynieść ogromne korzyści dla naszej planety. Jakie to korzyści i dlaczego recykling jest ważny?

Oszczędność surowców

Użycie tego samego surowca dwa, a nawet trzy razy ma ogromne korzyści dla naszej planety, zwłaszcza gdy są one wykonane z plastiku, szkła i innych materiałów nieulegających biodegradacji. Oznacza to, że unikamy produkcji większej ilości tych przedmiotów i jednocześnie wydobycia surowców, z których są one wytwarzane. Albo mówiąc inaczej: jeśli będziemy ponownie wykorzystywać pewne produkty, nie będziemy potrzebować tak wielu zasobów naturalnych.

Oszczędność energii

Dlaczego warto recyklingować? Poprzez ponowne wykorzystanie produktów, które konsumujemy, przyczyniamy się do tego, że przemysł produkuje mniej przedmiotów. A to z kolei przekłada się na mniejsze zużycie energii przez firmy. Pamiętajmy, że produkcja energii elektrycznej związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Recycling zmniejsza zależność od ropy naftowej

Każda tona papieru, którą ponownie wykorzystujemy, oznacza oszczędność energii na poziomie prawie 4100 kWh. Recyklingowane puszki aluminiowe, dzięki agrex-eco.pl to oszczędność energii na poziomie co najmniej 95% w porównaniu z produkcją nowej puszki od podstaw. Korzyść jest uderzająca. Do produkcji takich przedmiotów pochodzących z recyklingu firmy potrzebują mniej energii, która na ogół pochodzi ze źródeł naftowych, a to przyczynia się do mniejszej ilości gazów w atmosferze. Łagodzi zanieczyszczenie środowiska Kiedy odpady trafiają na składowiska, są spalane i generują szkodliwe dla środowiska gazy. Jeśli poddamy śmieci recyklingowi, mniej odpadów znajdzie się na składowiskach, a co za tym idzie powstanie mniej zanieczyszczających gazów. Tworzenie nowych miejsc pracy Wykazano, że infrastruktura potrzebna do stworzenia zakładów recyklingu w miastach, gminach lub regionach stworzyłaby więcej miejsc pracy niż te, które są obecnie generowane przez metodę spalania odpadów. Ponadto proces ponownego wykorzystania byłby mniej kosztowny niż obecny i mógłby być wspierany przez alternatywne sieci handlowe lub rynki materiałów z recyklingu, na których również byłoby miejsce dla osób zajmujących się tą działalnością. Te ostatnie można wykorzystać do zapobiegania przesiedleniom milionów ludzi uciekających ze swoich domów z powodu kryzysów żywnościowych, zniszczeń środowiska i terytorialnych konfliktów zbrojnych. Unikanie wylesiania Wracając do wykorzystania papieru, ponowne wykorzystanie papieru to praktyka, która choć na pierwszy rzut oka może wydawać się mało znacząca, przynosi ogromne korzyści dla naszej planety. Używanie mniejszej ilości papieru oznacza ścinanie mniejszej ilości drzew do jego produkcji, co łagodzi niedogodności wynikające z tej działalności, takie jak zanikanie gatunków zwierząt, susze na niektórych obszarach, obecność dwutlenku węgla w powietrzu, a przede wszystkim przemieszczanie się ludzi na bardziej żyzne obszary pod uprawę, rolnictwo, hodowlę i inne związane z tym praktyki; innymi słowy, przyczynia się do równowagi ekologicznej. Jak widać, znaczenie recyklingu jest kluczowe.